Sağlık raporu

İşyerlerinde İşyeri hekimleri sağlık kontrollerinin yanı sıra personellere işe giriş periyodik sağlı raporları da vermektedir. İşe giriş raporunu tüm işe girecek personellerin alması gerekmektedir. İşe giriş raporu ile çalışacak kişinin o işte çalışmaya elverişli olup olmadığını belirler.

is-guvenligi-uzmanligi

İşyeri hekimlerimiz çalışanlarına işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi raporu verebilmesi için çalışanlarınızdan yaptıkları işe göre bazı tahlil ve tetkikleri yaptırmasını ister. Bu tahlil ve tetkiklerin ücretleri kanun gereği olarak işverence verilir. Yapılan bu tahlil ve tetkikler ışığında iş yeri hekimimiz çalışanlarınızı tek tek muayeneden geçirerek yapacağı işe uygun olup olmadığını değerlendirir. Eğer çalışan yapacağı işe uygunsa bunula ilgili rapor verir.