Acil Durum Planlaması

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 11. Maddesine göre İşverenler, 01.01.2013 tarihi itibariyle işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanmasından sorumludurlar.

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

İlgili yönetmelik gereği işyerinin tehlike sınıfına göre farklılık gösteren sayılarda acil durumlara müdahale ekipleri kurulması gerekmektedir. Bu ekiplerde görev yapacak kişilerinde akredite kuruluşlardan eğitim alarak acil durumlara hazır olmaları ve müdahale etmeleri beklenmektedir

is-guvenligi-uzmanligi