İş Güvenliği Eğitimleri

6331 sayılı yasa gereğince işyerlerinde İş güvenlik uzmanları tarafından iş güvenliği konularında eğitim verilmesi ve bunun belgelendirilmesi yasal olarak zorunlu hale getirilmiştir.

Bu eğitimlerle, personellerin yasal hak ve sorumlulukları, çalıştıkları ortamlardaki tehlike ve risklerin belirlenmesi ve alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirilir. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi, eğitimlerin düzenlenmesi, personellerin bu eğitimlere katılmasının sağlanması ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin edilmesi işyeri sahibinin sorumlulukları arasındadır.

is-guvenligi-uzmanligi

İşyerinde verilecek eğitimlerle ilgili olarak bir yıllık plan hazırlanır ve işverenin onayına sunulur. Bu plan dahilinde yıl içerisinde çalışanların eğitimleri iş güvenliği uzmanı , iş yeri hekimi veya yetkili kişilere verilir. Bu eğitimlerin süresi yönetmelik gereği iş yerinin tehlike sınıfına göre değişmektedir. Eğitimlerin tekrarlanma süreleri de ilgili yönetmelikte tehlike sınıflarına göre belirtilmiştir.